Secure logo บริจาคอย่างปลอดภัย

Thai: Chad Emergency

Image
Chad. Violence in West Darfur forces thousands to flee across border.

สถานการณ์ฉุกเฉินเด็กและผู้หญิงหลายพันคนกำลังหนีเอาชีวิตรอด

ขณะนี้เกิดเหตุปะทะรุนแรงจากทางตะวันตกของรัฐดาร์ฟูร์ ประเทศซูดาน ส่งผลให้หลายพันครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่เด็กและผู้หญิงถูกบังคับให้หนี พวกเขาข้ามชายแดนมาถึงประเทศชาดด้วยความเหนื่อยล้า เจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจ หิวโหยและมีอาการขาดสารอาหาร ต้องการที่พักพิงที่ปลอดภัย อาหารและน้ำสะอาดเร่งด่วน เด็กหลายคนหนีโดยลำพัง และต้องการความคุ้มครอง

พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณด่วนที่สุด

UNHCR ทำงานอยู่ในพื้นที่พร้อมมอบความช่วยเหลือ เราลงทะเบียนให้กับผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงและมอบชุดสิ่งของบรรเทาทุกข์ เช่น ผ้าห่ม เสื่อนอน และถังน้ำสะอาดเอนกประสงค์ เรากำลังเร่งมอบความช่วยเหลือเพิ่มเติม สร้างค่ายที่พักพิงเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ลี้ภัยได้รับความคุ้มครอง สามารถเข้าถึงที่พักพิงที่ปลอดภัยและบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

โปรดบริจาคตอนนี้

UNHCR เป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรมที่ทำงานอยู่ในพื้นที่แนวหน้า ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้แต่เราไม่อาจทำงานที่สำคัญนี้ได้เพียงลำพัง

ปัจจุบันเรายังขาดแคลนงบประมาณจำนวนมากเพื่อให้ความช่วยเหลือในวิกฤตการณ์นี้ โดยมีงบประมาณเพียงร้อยละ 4 จากงบประมาณที่ต้องการทั้งหมดเพื่อช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยในชาด

ความช่วยเหลือจากคุณตอนนี้สำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของครอบครัวที่ถูกบังคับให้ลี้ภัยจากความรุนแรงให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือและมีที่พักพิงที่ปลอดภัย

Image
Chad. Violence in West Darfur forces thousands to flee across border.

เลือกประเภทการบริจาค

บริจาคครั้งเดียว
บริจาครายเดือน
โปรดใส่ข้อมูลของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว
คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลของคุณจะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากคุณต้องการยกเลิกการรับข่าวสารสามารถติดต่อ UNHCR ประเทศไทย ได้ที่ [email protected]

สรุปข้อมูลการบริจาค