Secure logo บริจาคอย่างปลอดภัย

Thai: Children

Image
Bangladesh. Rohingya child headed households in refugee camp.

ชีวิตเด็กผู้ลี้ภัยกำลังอยู่ในขั้นวิกฤต

ในทุก 1 ชั่วโมง จะมีเด็ก 20 คนที่ต้องลี้ภัยจากสงครามและความรุนแรง
ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานที่ไม่อาจจินตนาการได้สำหรับเด็ก ๆ 

สงครามและความรุนแรงได้พรากชีวิตวัยเด็กกว่า 33 ล้านคนทั่วโลก ที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือพรากบุคคลที่รักจากไปอย่างไม่มีวันกลับ มีรายงานว่าเด็กมากกว่า 150,000 คนกำลังไร้ที่พึ่ง เดินทางเพียงลำพัง

เช่นเดียวกับเรื่องราวของจายนาบ โจราม และริฮิา ที่ท่านได้เห็นในคลิป เด็ก ๆ อ่อนล้า อ่อนแอ สิ้นหวังและหิวโหย ต้องพบเจอกับความเสี่ยงอันเลวร้ายอย่างที่พวกเขาไม่เคยจินตนาการออก ไม่ว่าจะเป็นการถูกลักพาตัว การค้ามนุษย์ การถูกแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

เด็กทุกคนควรได้รับความปลอดภัยในพื้นที่ที่พวกเขาอาศัย ได้เรียนรู้ และเติบโตอย่างอบอุ่น พวกเราได้รับโอกาสนั้น แต่พวกเขาไม่มี เด็กๆผู้ลี้ภัยต้องการความเมตตาจากท่านมากกว่าครั้งไหนๆ การบริจาคแบบต่อเนื่องของคุณสามารถช่วยต่อลมหายใจให้กับเด็กๆ ได้มีน้ำดื่มที่สะอาด อาหาร การรักษาพยาบาลและที่พักพิงที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเด็กอย่างแอนนาให้ได้รับการศึกษาและเยียวยาจิตใจที่บอบซ้ำ

เด็กๆกำลังรอคอยความช่วยเหลือจากท่านอยู่ทุกวินาที ความเมตตาของท่านคือทานอันยิ่งใหญ่ที่จะสร้างชีวิตใหม่และมอบความหวังให้กับเด็กผู้ลี้ภัย ให้พวกเขาได้มีรอยยิ้ม และมีวัยเด็กที่เป็นไปได้อีกครั้ง

Image
Bangladesh. Rohingya child headed households in refugee camp.

เลือกประเภทการบริจาค

บริจาคครั้งเดียว
บริจาครายเดือน
Image
Unaccompanied child_OneTime_3000
เพื่อมอบการรักษาพยาบาลหรือวัคซีนป้องกันโรคภัยต่างๆแก่เด็กผู้ลี้ภัย 10 คน
Image
Unaccompanied child_OneTime_6000_RF2169165
เพื่อมอบการศึกษาแก่เด็กผู้ลี้ภัยจากสงคราม
Image
Unaccompanied child_OneTime_500
เพื่อประโยชน์สูงสุดในทุกๆด้าน
Image
Unaccompanied child_monthly_600_RF2291555
เพื่อจัดหาสิ่งจำเป็นในชีวิตสำหรับเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ น้ำดื่มที่สะอาด อาหาร ยารักษาโรค เพื่อให้เขาสามารถดูแลตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง
Image
Unaccompanied child_monthly_900
เพื่อมอบที่พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล และสร้างชีวิตใหม่ให้น้องๆด้วยโครงการเยียวยาจิตใจโดยจิตแพทย์และนักสังคมสงเคราะห์ที่จะอยู่เคียงข้างน้องๆตลอดเวลา
Image
Unaccompanied child_OneTime_500
เพื่อประโยชน์สูงสุดในทุกๆด้าน
โปรดใส่ข้อมูลของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว
คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลของคุณจะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากคุณต้องการยกเลิกการรับข่าวสารสามารถติดต่อ UNHCR ประเทศไทย ได้ที่ [email protected]

สรุปข้อมูลการบริจาค