Secure logo บริจาคอย่างปลอดภัย

Thai: General Emergencies

Image
No Where to Run, Climate change and displacement.
กองทุนภาวะฉุกเฉินเพื่อผู้ลี้ภัย

กองทุนภาวะฉุกเฉินเพื่อผู้ลี้ภัย

การสนับสนุนของคุณช่วยให้ UNHCR สามารถส่งมอบความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

การสนับสนุนของคุณวันนี้ ผ่านกองทุนภาวะฉุกเฉินของ UNHCR ทำให้ UNHCR สามารถช่วยเหลือเด็กผู้ลี้ภัยและครอบครัวได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรม

เมื่อเด็กและครอบครัวหลายล้านคน ต้องลี้ภัยเพราะ สงคราม ความรุนแรง ภัยธรรมชาติ  และ Climate Change ที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีใครคาดคิด กองทุนภาวะฉุกเฉินของ UNHCR จะส่งมอบความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เมื่อชีวิตของพวกเขาตกอยู่ในภาวะวิกฤติ UNHCR เร่งมอบความคุ้มครอง เพราะความปลอดภัย ที่พักพิง น้ำ อาหาร ยารักษาโรค และสิ่งของบรรเทาทุกข์ คือสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุด

เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ UNHCR ของเราลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือทันทีภายใน 72 ชั่วโมง การทำงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน เร่งคืนครอบครัวที่พลัดพราก ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ อาหาร น้ำ ที่พักพิง การรักษาพยาบาล ให้กับผู้ลี้ภัยที่กำลังเหนื่อยล้า และต้องการความช่วยเหลือด่วนที่สุด

การบริจาคอย่างต่อเนื่องช่วยให้ UNHCR ส่งความช่วยเหลือถึงมือผู้ลี้ภัยได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อฟื้นฟูชีวิต และสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตในระยะยาว การบริจาคของคุณจะเปลี่ยนเป็น สิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยชีวิตและเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร

โปรดช่วยผู้ลี้ภัยผ่านกองทุนภาวะฉุกเฉิน ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และมีความหวังเพื่ออนาคต

บริจาคตอนนี้

Image
No Where to Run, Climate change and displacement.
กองทุนภาวะฉุกเฉินเพื่อผู้ลี้ภัย

เลือกประเภทการบริจาค

บริจาคครั้งเดียว
บริจาครายเดือน
Image
Emergency Fund_onetime_3500_RF1257978
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ UNHCR เตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อผู้ลี้ภัย
Image
Emergency Fund_onetime_1000_RF1259396
เตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้พร้อมเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
Image
Emergency Fund_onetime_1000_RF1199581
เพื่อประโยชน์สูงสุดในทุก ๆ ด้าน
Image
Emergency Fund_monthly_600_RF1268394
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลี้ภัยได้รับสิ่งของบรรเทาทุกข์จาก UNHCR เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
Image
Emergency Fund_monthly_100_RF1268394
เพื่อประโยชน์สูงสุดในทุก ๆ ด้าน
Image
Emergency Fund_monthly_1000_RF1193296
เปลี่ยนเป็น น้ำสะอาด อาหาร ที่พักพิงฉุกเฉินและสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็น มอบความหวังขณะที่ยังกลับบ้านไม่ได้
โปรดใส่ข้อมูลของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว
คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลของคุณจะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากคุณต้องการยกเลิกการรับข่าวสารสามารถติดต่อ UNHCR ประเทศไทย ได้ที่ [email protected]

สรุปข้อมูลการบริจาค