Secure logo บริจาคอย่างปลอดภัย

Thai: Gifts Unboxing

Image
Unbox the Happiness

UNBOX ความสุข ส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้ครอบครัวผู้ลี้ภัย และผู้พลัดถิ่นจากสงครามทั่วโลก

ร่วมบริจาคเพื่อส่งความช่วยเหลือให้ครอบครัวที่สูญเสียทุกอย่างจากสงคราม ยิ้มอย่างมีความสุขได้อีกครั้งในช่วงเวลาแห่งการให้นี้ ขณะนี้กว่า 103 ล้านคน ถูกบังคับให้หนีเอาชีวิตรอดจากสงคราม ความขัดแย้ง และการประหัตประหารจากหลายพื้นที่ 6.8 ล้านคน จากซีเรีย 5.4 ล้านคน จากยูเครน 2.8 ล้านคน จากอัฟกานิสถาน 2.4 ล้านคน จากซูดานใต้ และอีกจำนวนมากจากอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก

ผู้ลี้ภัย และผู้พลัดถิ่นต้องการความคุ้มครอง ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพระหว่างการพลัดถิ่น หรือลี้ภัย เช่น ความปลอดภัย ความอบอุ่น แสงว่าง อาหาร น้ำสะอาด และสิ่งของด้านสุขอนามัย

UNHCR ทำงานอยู่ในพื้นที่ ดูแลครอบครัวผู้ลี้ภัย และผู้พลัดถิ่นที่สูญเสียเหล่านี้ ให้ได้รับความปลอดภัยจากเต็นท์ที่พักพิงฉุกเฉินสำหรับครอบครัว ได้รับความอบอุ่นจากผ้าห่มผืนใหญ่ เข้าถึงแสวงสว่างด้วยตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ มอบอุปกรณ์ประกอบอาหาร ถังเก็บน้ำสะอาด และคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยสิ่งของเพื่อการดูแลสุขอนามัย

จำนวนผู้ที่ถูกบังคับให้พลัดถิ่นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรายังต้องการการสนับสนุนเพื่อมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เหล่านี้อีกจำนวนมาก โปรดบริจาคเพื่อมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ UNBOX ความสุข ตอนนี้ เป็นกำลังใจและความหวังในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยทั่วโลก

ท่านสามารถร่วมบริจาคผ่านบัตรเครดิต เดบิต Line Pay หรือ
1. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ | ชื่อบัญชี UNHCR Special Account | เลขที่บัญชี 004-225-8596
2. บัญชีธนาคารกสิกรไทย | ชื่อบัญชี UNHCR Special Account | เลขที่บัญชี 030-288-8043 
*เมื่อโอนเงินบริจาคเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ LINE ID: @unhcrdonation
Image
Unbox the Happiness

เลือกประเภทการบริจาค

บริจาคครั้งเดียว
บริจาครายเดือน
Image
Democratic Republic of the Congo. Fleeing inter-ethnic violence in Ituri province
มอบผ้าอนามัยให้ผู้หญิงผู้ลี้ภัย ตลอดทั้งปี
Image
Syria. Lifesaving core relief items provided by UNHCR
มอบอุปกรณ์ประกอบอาหารให้ครอบครัวผู้ลี้ภัย
Image
Pakistan. UNHCR provides emergency support in flood-stricken Khyber Pakhtunkhwa
เพื่อประโยชน์สูงสุดในทุก ๆ ด้าน
Image
Democratic Republic of the Congo. Fleeing inter-ethnic violence in Ituri province
มอบผ้าอนามัยให้ผู้หญิงผู้ลี้ภัยจำนวน 10 คนตลอดทั้งปี
Image
Lebanon. Damages from snow storm
มอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้ลี้ภัยกลุ่มเปราะบาง ที่มีความต้องการพิเศษเฉพาะแต่ละบุคคลเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
Image
Unbox the Happiness_shelter
เพื่อประโยชน์สูงสุดในทุก ๆ ด้าน
โปรดใส่ข้อมูลของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว
คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลของคุณจะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากคุณต้องการยกเลิกการรับข่าวสารสามารถติดต่อ UNHCR ประเทศไทย ได้ที่ [email protected]

สรุปข้อมูลการบริจาค