Secure logo บริจาคอย่างปลอดภัย

Thailand: Refugees in Thailand

Image
Refugees in Thailand

ต่อชีวิตให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยและช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย

เกือบ 30 ปี ที่เสียงขอความช่วยเหลือของผู้ลี้ภัยทั้งเด็ก ผู้หญิง และผู้พิการในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยไม่เคยเป็นที่ได้ยิน พวกเขาเป็นเหยื่อของสงครามและความรุนแรง การได้กลับบ้านดูเป็นฝันที่เลือนลาง ทุกวินาทีในชีวิตคือความชอกช้ำและสูญเสีย ขณะที่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาตินับแสนคนที่เกิดและเติบโตในประเทศไทยแต่ไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นพลเมืองของรัฐใด ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ขั้นพื้นฐานแม้แต่การไปโรงเรียน หาหมอ เดินทางอย่างอิสระหรือแม้แต่แต่งงาน 

นอกจากนี้วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อทุกคน รวมถึงผู้ลี้ภัยในประเทศไทยที่ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไม่ต่างจากคนไทยทุกคน แต่ความยากลำบากและความท้าทายในการเข้าถึงปัจจัยขั้นพื้นฐาน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และอุปกรณ์การป้องกันหรือการช่วยเหลือทางการแพทย์ยิ่งทำให้พวกเขาเปราะบางมากกว่าเดิม

ทุกอย่างอาจสายเกินไปหากไม่มีการช่วยเหลือตอนนี้ UNHCR ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับรัฐบาลไทยและพันธมิตรโดยไม่เคยหยุดให้ความคุ้มครองและสร้างชีวิตใหม่ที่ยั่งยืนแก่ผู้ลี้ภัย ควบคู่ไปกับการปกป้องพวกเขาจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัด เราอาจไม่สามารถสานต่อและต่อยอดโครงการสำคัญต่างๆ ได้เลยหากไม่ได้รับการสนับสนุนที่ต่อเนื่องจากท่าน

โปรดบริจาคตอนนี้

Image
Refugees in Thailand

เลือกประเภทการบริจาค

บริจาคครั้งเดียว
บริจาครายเดือน
Image
Birth registration
สนับสนุนการจดทะเบียนเกิดแก่เด็กผู้ลี้ภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
Image
Physical rehabilitation
สนับสนุนโครงการกายภาพบำบัดผู้ลี้ภัยที่พิการทางกายภาพและสมอง
Image
Thailand_others
เพื่อประโยชน์สุงสุดในทุกๆ ด้าน
Image
child protection
หรือ 18.50 บาทต่อวัน สนับสนุนโครงการคุ้มครองเด็กผู้ลี้ภัย การจดทะเบียนเกิด การทำกายภาพบำบัดและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
Image
protect stateless people
หรือ 25 บาทต่อวัน มอบความคุ้มครองและสนับสนุนโครงการช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพื่อป้องกันและลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย
Image
Refugees in Thailand_others
เพื่อประโยชน์สุงสุดในทุกๆ ด้าน
โปรดใส่ข้อมูลของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว
คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลของคุณจะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากคุณต้องการยกเลิกการรับข่าวสารสามารถติดต่อ UNHCR ประเทศไทย ได้ที่ [email protected]

สรุปข้อมูลการบริจาค