Secure logo บริจาคอย่างปลอดภัย

Thai: Help Refugees Venezuela

Image
Venezuelan refugees and migrants queue for a meal at a communal kitchen near the Colombia-Venezuela border crossing.
Venezuela Crisis

4.5 ล้านคนต้องหนีเอาชีวิตรอดจากความรุนแรง ภัยอันตรายและความยากจนที่เพิ่มสูงขึ้นไม่หยุด


วิกฤตการณ์ในเวเนซุเอลา บังคับให้ประชาชนชาวเวเนซุเอลาซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ต้องหนีเอาชีวิตรอดจากความรุนแรง ความยากจน ขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพ เช่นอาหาร และยารักษาโรค มากกว่า 5,000 คนต่อวันโดยเฉลี่ย นับเป็นวิกฤตการณ์ที่รุนแรงและเป็นสถิติที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ของทวีปละตินอเมริกา

“เราทิ้งทุกอย่างไว้ที่เวเนซุเอลา เราไม่มีที่ให้อยู่ ให้นอนและไม่มีอาหาร"
- Nayebis Carolina Figuera - ชาวเวเนซุเอลา อายุ 34 ปี  

พวกเขาต้องเดินทางอย่างยากลำบากเพื่อแสวงหาความปลอดภัยผ่านเส้นทางที่อันตราย ตกอยู่ในความเสี่ยงจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ เช่นการค้ามนุษย์ รวมถึงอันตรายจากกลุ่มติดอาวุธ เดินทางมาถึงด้วยความเหนื่อยล้า บอบช้ำทั้งทางร่างกายและจิตใจรุนแรง ต้องการความคุ้มครองและความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

UNHCR ทำงานอยู่ในพื้นที่ เพื่อมอบความคุ้มครองและความช่วยเหลือ มอบที่พักพิงที่ปลอดภัย การรักษาพยาบาล ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายรวมถึงเอกสารต่างๆ ที่จำเป็น เช่นเอกสารระบุตัวตน แก่ครอบครัวชาวเวเนซุเอลาที่กำลังสิ้นหวัง แต่จำนวนผู้ลี้ภัยและผู้อพยพชาวเวเนซุเอลาที่เพิ่มสูงขึ้นไม่หยุดทำให้เราไม่อาจทำงานที่สำคัญนี้ได้เพียงลำพัง UNHCR ต้องการงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือพวกเขา

บริเวณชายแดน UNHCR ร่วมกับองค์กรพันธมิตรจัดตั้งที่พักพิงชั่วคราวฉุกเฉินแก่ครอบครัวที่เปราะบางมากที่สุด แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัด ทำให้ที่พักพิงแห่งนี้รองรับได้เพียง 350 ครอบครัว และพักพิงได้เพียงละครอบครัวละ 1 เดือน เพื่อมอบโอกาสให้ครอบครัวอื่นหมุนเวียนเข้ามาพัก การบริจาคช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากคุณทำให้เราช่วยชีวิตที่ตกอยู่ในความเสี่ยงจากการถูกคุกคาม แสวงหาผลประโยชน์จากขบวนการค้ามนุษย์ ซื้อขายอวัยวะเด็ก และค้าประเวณี มอบโอกาสให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยและผู้อพยพที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง

ติดตามการลงพื้นที่ประเทศโคลัมเบียของ UNHCR ในภารกิจช่วยเหลือเด็ก ครอบครัวผู้ลี้ภัยและผู้อพยพชาวเวเนซุเอลาได้ที่นี่


โปรดบริจาคตอนนี้

Image
Venezuelan refugees and migrants queue for a meal at a communal kitchen near the Colombia-Venezuela border crossing.
Venezuela Crisis

เลือกประเภทการบริจาค

บริจาคครั้งเดียว
บริจาครายเดือน
Image
Venezuela_essentials
เพื่อมอบสิ่งของช่วยชีวิตและอุปกรณ์ประกอบอาหาร
Image
Venezuela_shelter
เพื่อมอบผ้าพลาสติกเอนกประสงค์ ทำเป็นหลังคากันแดดกันฝน กั้นเป็นห้องน้ำ หรือห้องนอนสำหรับที่พักฉุกเฉิน
Image
Venezuela_others
เพื่อประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆ
Image
Venezuela_protection
เพื่อมอบความคุ้มครอง ปกป้องพวกเขาจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย การเข้าสู่กระบวนการขอลี้ภัยและการพำนักในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลี้ภัย
Image
Venezuela_weatherproof
เพื่อสนับสนุนที่พักพิงชั่วคราวสำหรับครอบครัว ให้พวกเขาปลอดภัย ปกป้องจากสภาพอากาศเลวร้าย
Image
Venezuela_others
เพื่อประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆ
โปรดระบุจำนวนเงินมากกว่า บาท แต่ไม่เกิน บาท *
โปรดใส่ข้อมูลของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว
คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลของคุณจะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากคุณต้องการยกเลิกการรับข่าวสารสามารถติดต่อ UNHCR ประเทศไทย ได้ที่ [email protected]

สรุปข้อมูลการบริจาค