Secure logo บริจาคอย่างปลอดภัย

Thai: Yemen Emergency

Image
Yemen. Life for displaced families in a country gripped by war
Yemen Crisis

ในเยเมน ทุก 10 นาที มีเด็กอย่างน้อย 1 คน เสียชีวิตจากโรคที่สามารถป้องกันได้

หายนะของวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายที่สุดยังไม่คลี่คลาย

เป็นระยะเวลากว่า 8 ปี ของสงครามที่โหดร้าย สร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้กับเยเมนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในตะวันออกกลาง ชาวเยเมนกว่า 20 ล้านคน ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วน ผู้คนนับล้านถูกบังคับให้หนีออกจากบ้านเพื่อเอาชีวิตรอดตอนนี้พวกเขายังต้องเผชิญกับโรคระบาดและความอดอยาก ซ้ำร้าย การต่อสู้ที่ยิ่งทวีความรุนแรงประกอบกับการระบาดของอหิวาตกโรค และความขาดแคลนด้านอาหาร ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้พลัดถิ่นเป็นจำนวนมาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กำลังซ้ำเติมสถานการณ์วิกฤตอยู่นี้ สัดส่วนผู้ที่เสียชีวิตของผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลก

16 ล้านคน ที่มีแนวโน้มเผชิญกับภาวะอดอยากในปีนี้ ขณะที่อีกหลายหมื่นคนมีชีวิตอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต่างจากภาวะอดอยาก และอีก 5 ล้านคน อยู่ใกล้กับภาวะอดอยากเพียงแค่เอื้อม ภารกิจเร่งด่วนที่สุดในเยเมนวันนี้คือการยับยั้งความอดอยากในระดับที่เราไม่เคยพบมาก่อนในรอบ 40 ปี

และในตอนนี้ คุณสามารถช่วยชีวิตพวกเขาเหล่านี้ได้

มากกว่า 4.5 ล้านคน ในขณะนี้ต้องพลัดถิ่นอยู่ในประเทศอย่างหมดหนทาง เอาชีวิตรอดในแต่ละวันอย่างยากลำบาก แสวงหาความปลอดภัย ที่พักพิง และต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วน 80% ของชาวเยเมนที่ต้องพลัดถิ่นนี้เป็นเด็กและผู้หญิง ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากในภาวะยากจนสุดขีด

บริจาคตอนนี้เพื่อช่วยให้ครอบครัวชาวเยเมนมีชีวิตรอด ให้พวกเขาสามารถเข้าถึง:

  • มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นเช่น ที่พักพิง เสื่อนอนและผ้าห่ม
  • สนับสนุนด้านสุขอนามัยเช่น สบู่ น้ำยาล้างมือ และติดตั้งจุดล้างมือ
  • สนับสนุนการรักษาพยาบาล รวมถึงศูนย์บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
  • สนับสนุนความช่วยเหลือด้านการเงินฉุกเฉินแก่ครอบครัวผู้พลัดถิ่น

โปรดช่วยชีวิตชาวเยเมนบริจาคตอนนี้

* การบริจาคอย่างต่อเนื่องทำให้เราสามารถช่วยชีวิตครอบครัวที่ถูกบังคับให้หนีได้มากขึ้น คุณได้มีส่วนในการมอบความช่วยเหลือและความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง ให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและกลับมามีความหวังในอนาคตอีกครั้ง
Image
Yemen. Life for displaced families in a country gripped by war
Yemen Crisis

เลือกประเภทการบริจาค

บริจาคครั้งเดียว
บริจาครายเดือน
Image
Yemen. UNHCR delivers emergency aid to 1,000 families in the centre of Taizz city
มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นต่อการยังชีพ เช่น ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ มุ้งกันยุง และอุปกรณ์ประกอบอาหาร
Image
Yemen. Internally displaced by conflict and living in Sana'a
มอบเต็นท์ที่พักพิงที่ปลอดภัยแก่เด็กๆและครอบครัวผู้ลี้ภัยและพลัดถิ่นชาวเยเมน
Image
Yemen. Two million displaced face humanitarian crisis
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการช่วยเหลือทุกๆ ด้าน
Image
Yemen. Displaced by conflict
มอบการป้องกันด้านสุขอนามัย มอบอุปกรณ์การป้องกันไวรัส น้ำสะอาด สบู่แก่เด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยตลอดทั้งปี
Image
Yemen. Internally displaced by conflict and living in Sana'a
มอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน อาหาร ที่พักพิง แก่ครอบครัวกลุ่มที่เปราะบาง เพื่อให้พวกเขามีชีวิตรอดตลอดทั้งปี
Image
Yemen. Internally displaced by conflict and living in Sana'a
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการช่วยเหลือทุกๆ ด้าน
โปรดใส่ข้อมูลของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว
คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลของคุณจะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากคุณต้องการยกเลิกการรับข่าวสารสามารถติดต่อ UNHCR ประเทศไทย ได้ที่ [email protected]

สรุปข้อมูลการบริจาค